Informacja o Ochronie Danych Osobowych

 
Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla kontrahentów MASARNIA Marek Stępnikul. Jagiełły 3, 74-400 Dębno

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z nawiązywaną współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić. 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Marek Stępnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MASARNIA Marek Stępnik, ul. Jagiełły 3, 74-400 Dębno, e-mail: biuro@izmir.pl, efaktury@izmir.pl
 2. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania nasza ofertą oraz w celu wykonania zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu przekazywania  aktualnych informacji handlowych o naszej ofercie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionym interesem administratora jest marketing własny), w celu wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, w celu obrony opraw i dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes Administratora) – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO 
 3. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane we wskazanych celach, chyba że będziemy wstanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich  interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń. Aby skorzystać z Twoich praw skontaktuj się z Administratorem.
 4. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy, w szczególności księgowe, prawnicze, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie.
 7. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy  oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na administratora przez przepisy prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat od końca roku, w którym umowa wygasła. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.

Informacja o ochronie danych osobowych pracownikówMASARNI Marek Stępnik w Dębnie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję iż:

 1. administratorem Twoich  danych osobowych jest  Marek Stępnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MASARNIA Marek Stępnik , ul. Jagiełły 3, 74-400 Dębno, mail : biuro@izmir.pl 
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem stosunku zatrudnienia. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawa pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z udzieleniem przez Ciebie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków stron z umowy o pracę. Po ustaniu zatrudnienia Twoje  dane osobowe będą przewarzane wyłącznie  w celu archiwizacji (do czego zobowiązują nas przepisy prawa) , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. odbiorcą Twoich  danych osobowych są podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe, medycyny pracy, szkoleniowe. 
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres: akta osobowe oraz dokumenty mające wpływ na ustalenie podstawy wymiaru składek 50 lat od zakończenia stosunku pracy (w przypadku zatrudnienia po 01.01.1999 r. do 31.12.2018 r. pod warunkiem przekazywania imiennych raportów dla pracowników), dokumenty podatkowe PIT-11 – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku,  pozostałe dokumenty – 3 lata od dnia zakończenia stosunku pracy.                                                                                       
 5. podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa pracy w zakresie wskazanym w tych przepisach oraz dobrowolne, w zakresie w jakim jest to konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Twojego  zatrudnienia;                   
 6. Twoje prawa – posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.                                                                                                                                                      
 7. w przypadku gdy uznasz , iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami RODO, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym oświadczam, iż w celu umożliwienia mojemu pracodawcy MASARNI Marek Stępnik, ul. Jagiełły 3, 74-400 Dębno, prawidłowej realizacji umowy o pracę, wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, jak również usprawnienia działalności pracodawcy oraz kształtowania właściwych relacji i zasad współżycia społecznego – wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie:

1. informacji wykraczających poza zakres art. 221 kp. dotyczących moich dodatkowych umiejętności i uprawnień zawodowych 
TAK …………..                                                          NIE………….

2. mojego wizerunku umieszczonego w materiałach reklamowych firmy 
TAK…………..                                                           NIE…………..

Podpis pracownika ………….………………………………………………….

Imię i Nazwisko  ……………………………………………………………….

Certyfikaty jakości

Ostatnio na blogu

Jak pięknie podać danie z mięsem do kebaba, aby zachwycić gości?

Jak pięknie podać danie z mięsem do kebaba, aby zachwycić gości?

Serwowanie mięsa kebab w formie dania głównego to doskonała okazja, aby zaprezentować swoje umiejętności kulinarne oraz zaskoczyć gości oryginalnością i estetyką. Organizujesz imprezę i chcesz […]

Jak przygotować przekąski kebabowe na imprezę? 4 smaczne propozycje

Jak przygotować przekąski kebabowe na imprezę? 4 smaczne propozycje

Udana i wspominana jeszcze długo po fakcie impreza to efekt nie tylko doboru odpowiedniej muzyki i samej atmosfery, ale również przysmaków, które podbiją podniebienia wszystkich […]

Jak zapakować kebab na wynos? Poradnik 

Jak zapakować kebab na wynos? Poradnik 

Spis treści W co i jak zapakować kebab na wynos? Wybór opakowania Kebab na wynos – jak zapakować danie krok po kroku Z pewnością przyznacie, […]

Zobacz wszystkie wpisy

Dane kontaktowe

Masarnia Marek Stępnik
ul. Jagiełły 3, 74-400 Dębno

tel./fax: 95 760 24 17
email: biuro@izmir.pl

NIP: 597-100-44-11

Dane kontaktowe